EAS

Perioodil 04.12.2012 kuni 1.09.2013 viidi Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel ellu projekt “Eco Advice OÜ innovatsiooniosaku taotlus“.

Projekt sai tuge EAS-i Innovatsiooniosakute toetusmeetmest.

Vaata meie raamatut